1f. İngilizce Tıp Destek Komisyonu

1f. İngilizce Tıp Destek Komisyonu
Dr.Öğr. Üyesi Egemen KAYA Temel Tıp Bilimleri Üye
Doç.Dr. Funda Dinç ELİBOL Dahili Tıp Bilimleri Üye
Doç.Dr. Turan DEMİRCAN Temel Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Serkan ERGÖZEN Dahili Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Hande İŞTAR Cerrahi Tıp Bilimleri Üye
Melih Furkan  TÜRKMENOĞLU Öğrenci Temsilcisi                 Dönem VI Öğrencisi
Jale KARA İdari Personel Sekreterya
>