Anabilim Dalları Sınav/ Ölçme ve Değerlendirme Sorumluları

 ANABİLİM DALLARI SINAV/ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORUMLULARI
Temel Tıp Bilimleri Sınav Sorumluları
Anatomi Anabilim Dalı  Uzm.Dr. Zeynep Nisa KARAKOYUN
Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğr.Gör.Serhat Emre AKHANLI
Biyofizik Anabilim Dalı  Doç.Dr. Deniz AKPINAR
Fizyoloji Anabilim Dalı  Doç.Dr. Onur ELMAS
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı  Araş.Gör.Dr. Gürkan YİĞİTTÜRK
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı  Dr.Öğr.Üyesi Ercan SARUHAN
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Dr.Öğr.Üyesi Turan DEMİRCAN
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Prof.Dr. Mert KÜÇÜK
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  Dr.Öğr.Üyesi Burak Ekrem ÇİTİL
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı  Dr.Öğr.Üyesi Hatice DEMİR KÜRECİ
Dahili Tıp Bilimleri Sınav Sorumluları
Aile Hekimliği Anabilim Dalı  Doç.Dr.Emine Neşe YENİÇERİ
Halk Sağlığı Anabilim Dalı  Dr.Öğr. Üyesi Bahadır DEDE
Adli Tıp Anabilim Dalı  Doç.Dr. Ümit ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  Dr.Öğr.Üyesi Özkan İLHAN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doç.Dr. Nilfer ŞAHİN
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı  Doç.Dr. Emine Tuğba ALATAŞ
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı  Dr.Öğr.Üyesi Selmin DİRGEN ÇAYLAK
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Doç.Dr. Gönen MENGİ
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  Dr.Öğr.Üyesi Fatih ALAŞAN
İç Hastalıkları Anabilim Dalı  Dr.Öğr.Üyesi Alper ALP
Kardiyoloji Anabilim Dalı  Doç.Dr. Özcan BAŞARAN
Nöroloji Anabilim Dalı  Dr.Öğr.Üyesi Emrah Emre DEVECİ
Nükleer Tıp Anabilim Dalı  Dr.Öğr.Üyesi Ozan KANDEMİR
Radyoloji Anabilim Dalı  Dr.Öğr.Üyesi Rabia Mihriban KILINÇ
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  Doç.Dr. Leman İNANÇ
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı Dr.Öğr. Üyesi Serkan ERGÖZEN
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı  Dr.Öğr.Üyesi Edip Güvenç ÇEKİÇ
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı  Dr.Öğr. Üyesi Evren GÜMÜŞ
Cerrahi Tıp Bilimleri Sınav Sorumluları
Acil Tıp Anabilim Dalı  Dr.Öğr.Üyesi Yalçın GÖLCÜK
Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı  Dr.Öğr.Üyesi Sinan PEKTAŞ
Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Prof.Dr. Mustafa NİŞANCI
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı  Doç.Dr. Arsal ACARBAŞ
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı  Doç.Dr. Nazile ERTÜRK
Genel Cerrahi Anabilim Dalı  Dr.Öğr.Üyesi Samet ŞAHİN
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı  Doç.Dr. Arife ZEYBEK
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  Dr.Öğr.Üyesi Ahmet KADERLİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı  Doç.Dr. Burcu KASAP
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı  Dr.Öğr.Üyesi Serkan YAZMAN
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Doç.Dr. Sabri KÖSEOĞLU
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı  Doç.Dr. Ulaş AKGÜN
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Dr.Öğr.Üyesi Bilge Kağan AYSAL
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı  Dr.Öğr. Üyesi Serkan Yaşar ÇELİK
Üroloji Anabilim Dalı  Dr.Öğr.Üyesi İlker AKARKEN


2020-2021 STAJ SORUMLULARI 
 
>