Bilimsel Etkinlikler Komisyonu

3a. Bilimsel Etkinlikler Komisyonu
Doç.Dr. Özgür TANRIVERDİ  Dahili Tıp Bilimleri Üye
Doç.Dr. Neşat ÇULLU Dahili Tıp Bilimleri Üye
Prof.Dr. Mert KÜÇÜK Temel Tıp Bilimleri Üye
Prof.Dr. Müesser ÖZCAN Temel Tıp Bilimleri Üye
Doç.Dr. Deniz AKPINAR Temel Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr. Üyesi Rabia Mihriban KILINÇ Dahili Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet KADERLİ Cerrahi Tıp Bilimleri Üye
Araş.Gör.Dr. Can CEYLAN Dahili Tıp Bilimleri Araş.Gör. Dr.
Jale KARA İdari Personel Sekreterya
Bekir Oğuz MERAL Öğrenci Temsilcisi                 Dönem V Öğrencisi
>