Duyurular

Dönem 1-5 öğrencilerimiz için duyuru (15.10.2020)

Son Güncelleme Tarihi : 21.10.2020 15:13:34

T.C.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

 TIP FAKÜLTESİ 

15.10.2020

Yükseköğretim Kurulunun “13 Ağustos 2020 Tarihli 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemine Yönelik Açıklaması” dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, öğrencilerimizin; sınav uygulamaları, devam/devamsızlık, sınavlara itiraz vb. gibi eğitim-öğretim işlerini ilgilendiren tüm konularda Üniversitemiz ve Fakültemiz mevzuatlarına aynen uymaları gerektiği, mevcut koşulların değişmesi halinde ise komisyonumuzun yeniden toplanarak değişen şartlara uygun kararlar alacağı hususu önemle belirtilmektedir.

 

Dönem I-II ve III için alınan kararlar;

 

1- Öğrencilerimizin sınavları online olarak yapılacak olup sınav süreçlerinde öğrencilerimizin teknolojik imkânlarının (bilgisayar, internet gibi) eksik olması durumunda, öğrencilerimiz pandemi tedbirlerine uygun bir şekilde Fakültemizin bilgisayar laboratuvarlarında sınava alınacaktır.

2-Sınav soruları her katılımcı için randomize (soruların/şıkların yerleri değiştirilerek) bir şekilde sorulacaktır.

Sınav esnasında bir sonraki soruya geçmek için ilgili soru cevaplanmalı/boş bırakılmalı, sınav süresince herhangi bir soruya (boş bırakılan ve yanıt verilen) geri dönüş yapılamayacağı bilinmelidir.

3- Komite sınavları iki oturum şeklinde yapılacak olup, toplam 100 soru 100 dakika şeklinde uygulanacaktır.

4- Online yapılan sınavlarda puanlama sistemi, eğitim-öğretim ve sınav yönergemize uygun ve baraj sistemi gerçekleştirilecek şekilde uygulanacaktır.

5-Uygulama Sınavı soruları, teorik sınav soruları içerisinde yer alacaktır.

6- Geçerli bir mazereti nedeniyle kurul sınavına giremeyen öğrencilerimizin mazeret sınavları pandemi tedbirlerine uygun bir şekilde Fakültemizde yapılacaktır.

 

Dönem IV ve V için alınan kararlar;

 

1-Dönem IV ve V sınavları, stajın son haftasında yapılacak olup, teorik sınavlar yüzyüze veya Üniversitemizin bilgisayar laboratuvarlarında gözetmen kontrolünde online olarak yapılabilecektir. Sözlü sınavlar ise pandemi tedbirlerine uygun bir şekilde yüzyüze yapılacaktır.

2- Dönem V seçmeli dersleri tüm bölümlere Türkçe anlatılacaktır. Seçmeli derslerin sınavlarının nasıl yapılacağı sorumlu öğretim üyeleri tarafından bildirilecektir.

İletişim

Hastane Santral ve Randevu: 

0 252 214 13 26

0 252 214 13 23

0 252 212 75 27

0 252 212 75 28

 

Özel Kalem Tel: 0 252 2114800

 

E-posta: tipfak@mu.edu.tr

 

Fax: 0 252 2111345

 

Posta Adresi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kötekli Mahallesi Marmaris Yolu Bulvarı No:50  48000/Menteşe/MUĞLA

 

Yukarı Çık