Genel Bilgiler

Tarihçe:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi kurulması, Üniversite Senatosunun 20/12/2006 tarih ve 366/4 sayılı kararı ile teklif edilmiş olup Milli Eğitim Bakanlığının 14/05/2007 tarih 11968 sayılı yazısı üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/05/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Fakültemiz bünyesinde Bölüm ve Anabilim Dallarının açılması 22/05/2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda incelenmiş olup 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi ile 2809 sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca uygun bulunmuştur.

1 Ekim 2009 tarih ve 27363 sayılı resmi gazete ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmış ve hemen sonra 20 Ekim 2009 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Misyon:

Sağlığın temel yaşamsal ve sosyal bir hak olduğunu kabul eden; insan sağlığı, koruyucu hekimlik ve toplum sağlığını bilen, korumayı ve iyileştirmeyi önceleyen; üst düzeyde, kapsamlı tıp bilgileri, becerileri ve tutumlarla donanmış; hastalıkların tanı ve tedavisinde doğru klinik kararlar verip ve bunları en iyi şekilde yapabilen; bilimsel gelişmeleri bilen ve katkıda bulunabilen; iyi iletişim kurabilen, tıp mesleğini seven, insan ve hasta haklarına saygılı; araştırma, uygulama, karar verme yeteneklerini kazanmış; kaliteli sağlık hizmeti sunabilen; deontoloji ve etik değerleri gözeterek mesleği uygulayan; özgüvenli, üretici, öğrenmeyi öğrenen, kendisini sürekli olarak yenileyip geliştiren; uluslar arası düzeyde kabul edilen ölçülerde yetkin ve nitelikli HEKİMLER YETİŞTİRMEK.

Hekim dışı sağlık çalışanlarının ve toplumun EĞİTİMİNE KATKIDA BULUNMAK.

Toplum ve insan sağlığını anlamaya, açıklamaya, korumaya, iyileştirme ve geliştirmeye yönelik; dünya bilgi üretimi ve birikimine katkı sağlayacak; hekimlikle ilgili tüm mesleki ve evrensel etik ilkelerle yapılacak BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPMAK VE DESTEKLEMEK.

Bireylerin bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halini koruyan ve iyileştiren; hasta merkezli hizmet anlayışı ile ayrım gözetilmeksizin herkesin eşit ve kolay erişebileceği; çağdaş işletmecilik kurallarıyla, gelişen ve değişen sağlam yönetim ve organizasyon modeliyle; nitelikli ve sürekli eğitilen çalışanların iş doyumunu ve motivasyonu sağlanmış; bilgi sistemleri ile donatılmış, iletişim mekanizmalarının işlerliğinin sağlanıldığı ve kullanıldığı; hasta ve yakınlarının memnuniyetini önemseyen; insanlık onuruna saygılı, açık, dürüst, güvenilir ve çevreye duyarlı; teknolojinin en son imkânlarını, çağdaş tanı ve tedavi metodlarını kullanarak; gelişen ve insana yakışır estetik bir alt yapı anlayışıyla; sürekli ve uluslar arası standartlarına uygun ve mükemmellik derecesinde; hakların ve sosyal sorumluluğun bilincinde; öncü ve yenilikçi uygulamalarıyla; bilimsel ve etik değerlerden ödün vermeden; tanı, tedavi ve rehabilitasyonun en yüksek kalitede olacak şekilde ve küresel düzeyde KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK.

Toplumun ve bireylerin sağlıklı kılabilmesi için insan haklarına savunan, ülke ve dünya SAĞLIK POLİTİKALARI ÜRETMEK VE ETKİN KATKIDA BULUNMAK.

Vizyon:

Ulusal ve uluslar arası düzeyde tıp eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda önde gelen tıp fakülteleri ile eşdeğer; eğitim, bilim ve teknoloji dünyasıyla bağları gelişmiş; kurumsal kimliği ve kültürü güçlü, yenilikçi ve öncü tıp fakültesi olmak.

 

 

 

 

İletişim

Hastane Santral ve Randevu: 

0 252 214 13 26

0 252 214 13 23

0 252 212 75 27

0 252 212 75 28

 

Özel Kalem Tel: 0 252 2114800

 

E-posta: tipfak@mu.edu.tr

 

Fax: 0 252 2111345

 

Posta Adresi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kötekli Mahallesi Marmaris Yolu Bulvarı No:50  48000/Menteşe/MUĞLA

 

Yukarı Çık