Hassas Görevler Listesi

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

 

Hassas Görevler

(Hizmetin/Görevin Adı)

Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin

Sonuçları)

Risk Düzeyi**

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)

Bütçenin hazırlanması ve yönetimi

-İşin aksaması

 • Kamu zararı
 • Personele güven kaybı

2

 1. Hazırlayan kişinin bilinçli olması.
 2. Gelecek yıllarda oluşabilecek harcamaların

öngörülmesi.

Maaş İşlemleri (kadrolu personel, sözleşmeli personel, yabancı uyruklu personel, geçici işçi ve

intörn)

 • Kişi Hak kaybı
 • İtibar ve güven kaybı
 • Mali kayıp

3

 1. Maaş unsurlarında değişikliğe neden olabilecek tüm veriler zamanında toplanarak sisteme doğru bir şekilde girilmeli
 2. Ödemeye esas evrakların tamamının mevcut olup olmadığı ve eksik bilgi olup olmadığı kontrol edilmeli
 3. Farklı tarihlerde ödemesi yapılan

maaşlarda, gecikme olmaması açısından ödeme gününden önce maaş dosyaları Rektörlük kontrolüne gönderilmeli

 1. Birimler arası koordinasyon sağlanmalı

SGK Kesenek bildirimleri

 • İtibar ve güven kaybı
 • Mali kayıp
 • Cezai İşlem

3

 1. Yasal süresi

içerisinde bildirimler yapılmalı

 1. Kesenek Bilgi Sisteminden durum kontrolü yapılmalı

Fiili Hizmet Zammı

 • İtibar ve güven kaybı
 • Mali kayıp
 • Cezai İşlem

3

1- Birimler arası koordinasyon sağlanmalı

 

 

 

 

2-Yasal süresi içerisinde işlemler

sonuçlandırılmalı

SGK İşe giriş ve çıkış bildirimleri

 • İtibar ve güven kaybı
 • Mali kayıp
 • Cezai İşlem

3

 1. Birimler arası koordinasyon sağlanmalı
 2. Yasal süresi içerisinde işlemler

sonuçlandırılmalı

İş kazası

 • İtibar ve güven kaybı
 • Mali kayıp
 • Cezai İşlem

3

 1. Birimler arası koordinasyon sağlanmalı
 2. Yasal süresi içerisinde işlemler

sonuçlandırılmalı

Ödeme İşlemleri ( Yolluk, Ek Ders, Jüri )

 • Hak kaybı
 • İtibar ve güven kaybı
 • Kişi mağduriyeti

-Mali kayıp

3

 1. Beyan edilen

bilgilerin doğruluğu ve mevcut mevzuata uygunluğu kontrol edilmeli

 1. Öğretim üyelerinin rapor, izin durumları için birimler arası koordinasyon

sağlanmalı

Gizli Yazıların

Hazırlanması ve Gönderimi

-İtibar ve güven kaybı

- 3.Şahısların eline geçmesi

-Mevzuata uygunsuzluk

3

 1. Gizliliğe riayet edilmeli
 2. Yasal süre içerisinde tamamlanması

sağlanmalı

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

-Güvenlik ve gizlilik

-Kişi mağduriyeti

-İtibar ve güven kaybı

2

 1. Planlı ve programlı olunmalı
 2. Mevzuata riayet edilmeli

Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi

-Mevzuata uygunsuzluk

-Kişi mağduriyeti

- Şahsi bilgilerin kötü amaçlı kullanımı

-itibar ve güven kaybı

2

 1. Planlı ve programlı olunmalı
 2. Mevzuata riayet edilmeli
 3. Güvenlik ve gizliliğe riayet edilmeli

Kurul ve Komisyonlar

-Kişi mağduriyeti

-İşin aksaması

2

 1. Planlı ve programlı olunmalı
 2. Mevzuata riayet edilmeli
 

 

Akademik Teşvik Ödeneği

-Kişi mağduriyeti

2

1-Teslim alınan dosyalar zamanında ilgili birime

gönderilmeli

Kısmi Zamanlı Öğrenciler

-Hak kaybı

2

1-Doldurulan belge

zamanında ilgili birime iletilmeli

Öğrenci Toplulukları

-Güvenlik ihlali

-İtibar ve güven kaybı

2

1-Başvurular zamanında sonuçlandırılmalı

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi

-Öğrenci hak kaybı

-Eğitim ve öğretimin aksaması

-İtibar ve güven kaybı

2

1- İşlemlerin zamanında yapılması için yeterli sayıda personel

görevlendirilmeli

Öğrenci Kayıt İşlemleri

-Eğitim ve öğretimin aksaması

-Öğrenci hak kaybı

-Belgelerin tam ve doğru olmaması

2

 1. Kayıt işlemleri için yeterli sayıda personel görevlendirilmeli
 2. Web ilanı yapılmalı 3-Belge kontrolü yapılmalı

Yatay Geçiş İşlemleri

-Belgelerin asıl ve tam olmaması

3

1-İşlemler yatay geçiş mevzuatına hakim ve

deneyimli bir personel tarafından yürütülmeli

Öğrenci Mezuniyet İşlemleri

-Mezun olan

öğrencinin doktorluk mesleğini yapabilmek ve

atanabilmek için başvuru yapamaması

3

1-İşlemler mevzuata hakim ve deneyimli bir personel tarafından yürütülmeli

Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri

-Kamu zararı

2

1-İşlemler mevzuata hakim ve deneyimli bir personel tarafından

zamanında yapılmalı

Bölüm Yazışmaları ( Bölüm Başkanlıkları, Anabilim

Dalları, Araştırma Görevlileri )

-İşin aksaması

-Kişi mağduriyeti

-Güvenlik ve gizlilik

2

1-İşlemler zamanında ve düzenli olarak yapılmalı

Personele ( kadrolu personel, sözleşmeli personel, yabancı uyruklu personel, geçici işçi, sürekli işçi ) ait özlük, görevlendirme, atama, yeniden atama, unvan

değişikliği yazışmalarının yapılması

-Kişi mağduriyeti

-İtibar ve güven kaybı

3

1-Yazışmalar

zamanında yapılmalı 2- Birimler arası koordinasyon

sağlanmalı

 

 

Satın Alma

-Ödemelerin zamanında yapılmaması

-Kamu zararı

3

1-Ödemeler mevzuata uygun şekilde ve

zamanında yapılmalı

**Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek (3), Orta (2) veya Düşük (1) olarak belirlenecektir.

İletişim

Hastane Santral ve Randevu: 

0 252 214 13 26

0 252 214 13 23

0 252 212 75 27

0 252 212 75 28

 

Özel Kalem Tel               :  0 252 2114800

Öğrenci İşleri Pilot Tel  :  0 252 211 21 33

E-posta: tipfak@mu.edu.tr

 

Fax: 0 252 2111345

 

Posta Adresi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kötekli Mahallesi Marmaris Yolu Bulvarı No:50  48000/Menteşe/MUĞLA

 

Yukarı Çık