Mskü Tıp Fakültesi’nden Mezun Olacak Hekimlerin Edinmesi Hedeflenen Özellikler Bilgi, Beceri Ve Yetkinlikler

 

 

MSKÜ TIP FAKÜLTESİ’NDEN MEZUN OLACAK HEKİMLERİN EDİNMESİ HEDEFLENEN ÖZELLİKLER BİLGİ, BECERİ VE YETKİNLİKLER

 

1

Sağlığın temel ve sosyal bir hak olduğunu kavramış

2

Koruyucu hekimlik konusunda donanımlı

3

Toplum sağlığını gözeten

4

Tıp bilgisini en güncel haliyle özümsemiş

5

Kapsamlı tıp bilgileri, becerileri ve tutumlarıyla donatılmış, öz değerlendirme
yapabilen

6

Hastaların hastalıklarının bireysel olarak yönetilmesi için gerekli iletişim, öğrenme ve karar verme yeteneğine sahip

7

Mesleğini mesleki mevzuat ve etik ilkeler çerçevesinde gerçekleştirebilen

8

Temel yönetim becerilerine sahip

9

Öğrenme yollarını bilen ve sürekli aktif öğrenme davranışını karakteri haline getirmiş, Yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip

10

İşbirliği yapabilen, bu yeteneklerini hasta yönetiminde kullanabilen

11

Bilimsel gelişimi yakından takip edebilen, inovatif bakış açısına sahip, bilimsel
okuryazarlık yeteneğine sahip

12

Özgüveni yüksek, saygı uyandırabilen

13

İnsanı seven, vicdan sahibi, insana ve kendisine saygılı

14

Eleştirel düşünme ve problem çözme becerisine hâkim

15

Önyargısız, hoşgörülü, açık ve tutarlı, sosyal güvenirliğin farkında olan, farklılıklara saygılı

16

Liderlik özelliklerine sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilen, empati yapabilen
toplumsal değerlere önem veren (yetkinlik)

17

Toplumun sosyal dönüşümünün bir parçası olabilen, çok yönlü kişisel ve toplumsal gelişime açık

18

Mesleğinde teknolojiyi kullanabilen, teknoloji okuryazarı, yeniliklere açık ve
yeniliklere öncü olabilen, araştırmacı bilincine sahip

19

Finansal okuryazarlık ve çevre okuryazarlığının farkında

20

Ülke ve bölge değişkenlerine hâkim olmak ve çalıştıkları yerlerdeki değişkenlere uyum sağlayabilen

21

Seyahat sağlığı alanında donanımlı olmak
 

 

İletişim

Hastane Santral ve Randevu: 

0 252 214 13 26

0 252 214 13 23

0 252 212 75 27

0 252 212 75 28

 

Özel Kalem Tel               :  0 252 2114800

Öğrenci İşleri Pilot Tel  :  0 252 211 21 33

E-posta: tipfak@mu.edu.tr

 

Fax: 0 252 2111345

 

Posta Adresi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kötekli Mahallesi Marmaris Yolu Bulvarı No:50  48000/Menteşe/MUĞLA

 

Yukarı Çık