Öğrenci Ve Öğretim Üyesi Değişim Programları Komisyonu

3c. Öğrenci Ve Öğretim Üyesi Değişim Programları Komisyonu
Doç.Dr. Ahmet İMERCİ Cerrahi Tıp Bilimleri Üye
Doç.Dr. Burcu KASAP Cerrahi Tıp Bilimleri Üye
Doç.Dr. Derya Burcu HAZER ROSBERG Cerrahi Tıp Bilimleri Üye
Prof.Dr. Ümit ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU Dahili Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Cem ŞİMŞEK Cerrahi Tıp Bilimleri Üye
Jale KARA İdari Personel Sekreterya
İsmail Enes KAHYA Öğrenci Temsilcisi                           Dönem IV Öğrencisi
>