Program Geliştirme

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1-            Temel, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri alanlarında ayrıntılı ve güncel ileri düzeyde bilgilere sahip olmak.

2-            Temel, Dahili ve Cerrahi Tıp bilimleri alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. Karşılaştığı hastanın ilk değerlendirmesini yapmak, ayırıcı tanıları ortaya koymak, gerekli tetkikleri istemek, reçete yazmak, tedavi planı düzenlemek, hastalık yönetimini planlamak, ölüm sonrası işlemleri yerine getirmek.

3-            Tıbbi gerekliliklere göre hasta, hasta yakınları ve gerekli birimlerle etkili iletişim kurmak. Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak.

4-            Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek . Toplumsal sağlık sorunlarını ortaya koyabilmek, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli olması için bireysel, ekipsel ve toplumsal gelişme yollarını açıklamak ve uygulamak.

5-            Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlamak ve yönetmek

6-            Sağlık hizmetleriyle ilgili yasal mevzuatı bilmek ve uygulamak.

7-            Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek

8-            Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretmek ve denetlemek

9-            Bir yabancı dili kullanarak alanındaki güncel bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurmak

10-         Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak

11-         Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

12-         Yaşam boyu öğrenme becerisini kazanmış olmak ve mesleki yönden en güncel gelişmeleri takip etmek.

13-         İnsani, toplumsal ve kültürel değerlerden doğan sorumluluklarını yerine getirmek.

 

İletişim

Hastane Santral ve Randevu: 

0 252 214 13 26

0 252 214 13 23

0 252 212 75 27

0 252 212 75 28

 

Özel Kalem Tel: 0 252 2114800

 

E-posta: tipfak@mu.edu.tr

 

Fax: 0 252 2111345

 

Posta Adresi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kötekli Mahallesi Marmaris Yolu Bulvarı No:50  48000/Menteşe/MUĞLA

 

Yukarı Çık