Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi

           Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi

  Prof. Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN

Dekan

Başkan

  Prof. Dr. Yasemin BALCI

Dekan Yardımcısı

Başkan Yrd.

  Prof. Dr. Mert KÜÇÜK

Tıp Eğitimi Ve Bilişimi

Anabilim Dalı Başkanı

Üye

  Doç.Dr. Buğra HARMANDAR

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi

Kurulu Başkanı

Üye

  Prof.Dr. Bakiye UĞUR

Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitim

Kurulu Başkanı

Üye

  Prof. Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN

Kalite, Akreditasyon Ve Özdeğerlendirme Kurulu

Başkanı

Üye

  Prof.Dr. Harun ÜÇÜNCÜ

Ölçme Ve Değerlendirme

Kurulu Başkanı

Üye

  Veysel Ş. KAPLANGİRAY

 

Sekreterya

 

İletişim

Hastane Santral ve Randevu: 

0 252 214 13 26

0 252 214 13 23

0 252 212 75 27

0 252 212 75 28

 

Özel Kalem Tel: 0 252 2114800

 

E-posta: tipfak@mu.edu.tr

 

Fax: 0 252 2111345

 

Posta Adresi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kötekli Mahallesi Marmaris Yolu Bulvarı No:50  48000/Menteşe/MUĞLA

 

Yukarı Çık