1b. Uzaktan Eğitim Ve Eğitim Araç-Gereçleri Komisyonu

1b. Uzaktan Eğitim Ve Eğitim Araç-Gereçleri Komisyonu 
Prof.Dr. Tuba EDGÜNLÜ Temel Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr. Üyesi İbrahim Önder YENİÇERİ Dahili Tıp Bilimleri Üye
Prof.Dr. Mert KÜÇÜK Temel Tıp Bilimleri Üye
Doç.Dr. Deniz AKPINAR Temel Tıp Bilimleri  Üye
Doç.Dr. Turan DEMİRCAN Temel Tıp Bilimleri  Üye
Doç.Dr. Üyesi Ali ALKAN Cerrahi Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr. Üyesi İlker AKARKEN Dahili Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin Cem ŞİMŞEK Cerrahi Tıp Bilimleri Üye
Jale KARA İdari Personel Sekreterya
Öğrenci Temsilcisi              Dönem II İngilizce Tıp  
Öğrenci Temsilcisi              Dönem VI Türkçe Tıp  
>