Yurt dışı tıp fakültelerinden mezun olup Yüksek Öğrenim Kuruluna “Denklik” başvurusunda bulunan öğrencilerle ilgili Fakültemizde uygulanacak ilkeler

Yurt dışı tıp fakültelerinden mezun olup Yüksek Öğrenim Kuruluna “Denklik” başvurusunda bulunan öğrencilerle ilgili Fakültemizde uygulanacak ilkeler:

1. Yurt dışındaki tıp fakültelerini bitirip YÖK’na denklik başvurusunda bulunan ve YÖK kuralları çerçevesinde belirli bir süre klinik uygulama yapmaları için fakültemize yerleştirilen kişiler, henüz denklik işlemleri tamamlanmadığından “hekim” statüsünde değil, “intörn öğrenci” statüsünde değerlendirileceklerdir.

2. Denklik talep eden bu öğrenciler, YÖK’ün belirlemiş olduğu süreler kadar Fakültemizde stajlarını alacaklardır.  

3. Denklik talep eden öğrenciye staj süresi bitiminde sınav yapılmayacak, her bir ana bilim dalında geçirdiği süreçte gözlem yapan öğretim üyelerinin görüşleri doğrultusunda başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirilip, staj sonunda ilgili ana bilim dalı başkanlığınca resmi yazı ile Dekanlığa bildirilecektir. 

4. Öğrencinin bir stajdan en fazla iki kez başarısız olma hakkı bulunacaktır. 

5. Denklik talep eden öğrenciler, Türkiye’deki tıp eğitiminde yer alan intörn statüsünde olmadıkları için ilgili mevzuat gereğince mali haklardan yararlanamayacaklardır. 

6. Denklik talep eden öğrenciler, staj süreçlerinde öğrenci konumunda olduklarından, yapılacak sağlık hizmeti uygulamalarında kendini koruyacak önlemleri almalı ve gerekli aşılarını yaptırmalıdır. 

7. Denklik talep eden öğrenciler, diğer intörn öğrenciler gibi staj süresince nöbet v.b. işlerde görevlendirilebilecektir. 

8. Denklik talep eden öğrenciler, Sağlık Sigortası yaptırmaları ve ilgili belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Son Güncelleme Tarihi : 23.09.2020 16:03:15 Okunma Sayısı : 479

Son Duyurular
>