Mskü Tıp Fakültesi Mezununun Rolleri

 
MSKÜ TIP FAKÜLTESİ MEZUNUNUN ROLLERİ

 
• Hekimlik Alanında Uzman
• Bilimsel
Genel hekimlik becerileri
• Profesyonel
• Lider
• Teknoloji Okuryazarı
Davranış ve sosyal bilimler
• İletişimci
• Sağlık Savunucusu
• Ekip üyesi 
>