MUYBİS Birim Sorumluları

MUYBİS BİRİM SORUMLULARI
Prof. Dr. Gürsoy DOĞAN
Doç. Dr. Bülent HUDDAM
Doç. Dr. Çağıl GÖKDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin GÜNEY
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır DEDE
Dr. Öğr. Üyesi Huriye Gülistan BOZDAĞ
Dr. Öğr. Üyesi Alev SÜZEN
Dr. Öğr. Üyesi Melike Nur AKIN
 
>