Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu

3. Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu
Prof.Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN Cerrahi Tıp Bilimleri Üye
Prof.Dr. Hayrettin ŞAHİN Cerrahi Tıp Bilimleri Üye
Prof.Dr. Mert KÜÇÜK Temel Tıp Bilimleri Üye
Prof.Dr. Müesser ÖZCAN Temel Tıp Bilimleri Üye
Prof. Dr. Ümit ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU Dahili Tıp Bilimleri Üye
Prof.Dr. Süleyman Cüneyt KARAKUŞ Cerrahi Tıp Bilimleri Üye
Jale KARA İdari Personel Sekreterya
>