Anabilim Dalları Sınav/ Ölçme ve Değerlendirme Sorumluları

Anabilim Dalları Sınav/ Ölçme ve Değerlendirme Sorumluları
 ANABİLİM DALLARI SINAV/ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORUMLULARI
Temel Tıp Bilimleri Sınav Sorumluları
Anatomi Anabilim Dalı  Zeynep Nisa KARAKOYUN
Biyoistatistik Anabilim Dalı -
Biyofizik Anabilim Dalı  Deniz AKPINAR
Fizyoloji Anabilim Dalı  Onur ELMAS
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı  Gürkan YİĞİTTÜRK
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı  Ercan SARUHAN
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Turan DEMİRCAN
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Mert KÜÇÜK
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  Burak Ekrem ÇİTİL
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı  Hatice DEMİR KÜRECİ
Dahili Tıp Bilimleri Sınav Sorumluları
Aile Hekimliği Anabilim Dalı  Emine Neşe YENİÇERİ
Halk Sağlığı Anabilim Dalı  Bahadır DEDE
Adli Tıp Anabilim Dalı  Ümit ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  Özkan İLHAN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nilfer ŞAHİN
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı  Emine Tuğba ALATAŞ
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı  Selmin DİRGEN ÇAYLAK
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Gönen MENGİ
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı  Fatih ALAŞAN
İç Hastalıkları Anabilim Dalı  Alper ALP
Kardiyoloji Anabilim Dalı  Özcan BAŞARAN
Nöroloji Anabilim Dalı  Emrah Emre DEVECİ
Nükleer Tıp Anabilim Dalı  Ozan KANDEMİR
Radyoloji Anabilim Dalı  Rabia Mihriban KILINÇ
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  Osman VIRIT
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı Serkan ERGÖZEN
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı  Edip Güvenç ÇEKİÇ
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı  Evren GÜMÜŞ
Cerrahi Tıp Bilimleri Sınav Sorumluları
Acil Tıp Anabilim Dalı  Yalçın GÖLCÜK
Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı  Sinan PEKTAŞ
Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı -
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı  Güven GÜRSOY
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı  Nazile ERTÜRK
Genel Cerrahi Anabilim Dalı  Samet ŞAHİN
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı  Arife ZEYBEK
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  Ahmet KADERLİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı  Burcu KASAP
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı  Serkan YAZMAN
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Sabri KÖSEOĞLU
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı  Ulaş AKGÜN
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Şükrü KASAP
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı  Serkan Yaşar ÇELİK
Üroloji Anabilim Dalı  İlker AKARKEN
 
2021-2022 STAJ SORUMLULARI

 
>