Özel Çalışma Modülü Dersi/ Special Study Module Course

Özel Çalışma Modülü Dersi (Türkçe Tıp Programı)
1. Özel Çalışma Modülü Kurulu Üyeleri
2. Özel Çalışma Modülü Kurulu Çalışma Esasları (Word/PDF)
3. Ek Form-1 Öğretim Elemanları için Özel Çalışma Modülü Öneri Formu (Word/PDF)
4. Ek Form-2 Özel Çalışma Modülü Dersi Devam Çizelgesi (Word/PDF)
5. Ek Form-3 Özel Çalışma Modülü Dersi Ögrenci Başarısını Degerlendirme Formu (Word/PDF)
6. Ek Form-4 Özel Çalışma Modülü Dersi Öğretim Elemanı Geri Bildirim Anket Formu (Word/PDF)
7. Ek Form-5 Özel Çalışma Modülü Dersi Öğrenci Geri Bildirim Anket Formu (Word/PDF)
8. Özel Çalışma Modülü Dersi Çalışma Takvimi Formu (Word/PDF)
9. ÖÇM Dersi Program Değerlendirme ve Geliştirme Rapor Formu (Word/PDF)
10. UÇEP-2020 Temel Hekimlik Uygulamaları (Word/PDF)
11. UÇEP-2020 Davranışsal, Sosyal ve Beşeri Bilimler Durumlar Listesi (Word/PDF)
12. Özel Çalışma Modülü Dersi Çalışma Takvimi 2023-2024 (Word/PDF)

Special Study Module Course (English Program)
1. Special Study Module Board Members
2. Special Study Module Board Working Principles (Word/PDF)
3. Annex Form-1 Special Study Module Suggestion Form for Instructors (Word/PDF)
4. Annex Form-2 Special Study Module Course Continuation Chart (Word/PDF)
5. Annex Form-3 Special Study Module Course Student Evaluation Form (Word/PDF)
6. Annex Form-4 Special Study Module Course Academic Staff Feedback Survey (Word/PDF)
7. Annex Form-5 Special Study Module Course Student Feedback Survey (Word/PDF)
8. Special Study Module Study Calendar (Word/PDF)
9. SSM Course Program Evaluation And Development Report Form (Word/PDF)
10. NCEP-2020 Basic Medicine Practices (Word/PDF)
11. NCEP-2020 Behavioral, Social and Humanities Situations List (Word/PDF)

12.Special Study Module Study Calendar 2022-2023 (Word/PDF)