Vizyon & Misyon

Vizyon

“İçinde bulunduğu toplumun sağlık ihtiyaçlarına her yönden yanıt vermek adına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Tıbbın gelişimine bire bir ayak uydurmuş, modern tıp uygulamalarına hâkim, bilimsel tekniği kavramış, en iyi düzeyde sağlık hizmeti sunabilen hekimler yetiştiren,
- Farklı insanlara ve fikirlere açık, etik ilke ve değerleri en üst düzeyde gözeten,  özgür düşünen, yetenekli ve donanımlı bir akademik kadroya sahip, 
- Akademik alanda cazibe merkezi haline gelmiş,
- Çığır açan, endüstriyel ve teknolojik işbirliği ile katma değer üreten bilimsel çalışmaların uygulandığı,
- Tıbbın ulaştığı tüm imkânları hem yerel hem küresel toplumun hizmetine en iyi şekilde sunan, 
bir kurum olacaktır.”

Misyon
“Toplum ve birey sağlığını korumak ve iyileştirmek için öğrenme, öğretme ve eğitimde mükemmeliyetçi, çığır açan bilimsel çalışmaların öncüsü ve uygulayıcısı, toplumun etkin bir parçası olan, içinde bulunduğu şartları gözeterek en iyi hizmeti sunmak için hazır ve adanmış bir camia oluşturmak”
>