Akademik Danışmanlık

1. MSKÜ Akademik Danışmanlık El Kitabı (Link)
2. MSKÜ Tıp Fakültesi Akademik Danışmanlık Kılavuzu (Word/PDF)
3. MSKÜ Tıp Fakültesi Öğrenci Danışmanlık İzlem Formu (Word/PDF)