Sosyal Sorumluluk Projeleri Dersi/ Social Responsibility Projects Course

Sosyal Sorumluluk Projeleri Dersi (Türkçe Tıp Programı)
1. Sosyal Sorumluluk Projeleri Destek Komisyonu Üyeleri
2. Sosyal Sorumluluk Projeleri Destek Komisyonu Çalışma Esasları (Word/PDF)
3. EK-1 Sosyal Sorumluluk Projeleri Destek Komisyonu Proje Başvuru Formu (Word/PDF)
4. EK-2 Sosyal Sorumluluk Projeleri Dersi Akış Şeması (Word/PDF)
5. EK-3 Sosyal Sorumluluk Projeleri Dersi Devam Çizelgesi (Word/PDF)
6. EK-4 Öğrenci Sosyal Sorumluluk Projesi Sonuç Raporu (Word/PDF)
7. EK-5 Sosyal Sorumluluk Projeleri Dersi Öğrenci Etkinliklerini Değerlendirme Formu (Word/PDF)
8. EK-6 Sosyal Sorumluluk Projeleri Dersi Öğrenci Geribildirim Formu (Word/PDF)
9. EK-7 Sosyal Sorumluluk Projeleri Dersi Öğretim Elemanı Geribildirim Anket Formu (Word/PDF)
10. SSP Dersi Program Değerlendirme ve Geliştirme Rapor Formu (Word/PDF)

Social Responsibility Projects Course (English Program)
1. Social Responsibility Projects Support Commission Members
2. Social Responsibility Projects Support Commission Working Principles (Word/PDF)
3. Annex-1 Social Responsibility Projects Support Commission Project Application Form (Word/PDF)
4. Annex-2 Social Responsibilit Project Course Flow Chart (Word/PDF)
5. Annex-3 Social Responsibility Projects Course Continuation Chart (Word/PDF)
6. Annex-4 Student Social Responsibility Project Result Report (Word/PDF)
7. Annex-5 SRP Support Commission Student Activities Evaluation Form (Word/PDF)
8. Annex-6 Social Responsibility Project Course Feedback Form (Word/PDF)

9. Annex-7 Social Responsibility Projects Course Instructor Feedback Questionnaire (Word/PDF)
10. SRP Course Program Evaluation And Development Report Form (Word/PDF)