Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme
MSKU Tıp Sınav Sorusuna İtiraz İş Akış Şeması (Word/PDF)
MSKU Tıp Sınav Sonucuna İtiraz İş Akış Şeması (Word/PDF)

Formlar
MSKÜ Tıp Fakültesi Uygulama  Girişimsel Beceri Gözlem ve Değerlendirme Formu (Word/PDF)
MSKÜ Tıp Fakültesi Olgu Temelli Öğrenmeyi Değerlendirme (Word/PDF)
MSKÜ Tıp Fakültesi Mini Klinik Sınav Değerlendirme Formu (Word/PDF)
MSKÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Yapılandırılmış Sözlü(Teorik) Sınav Formu (Word/PDF)
MSKÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi OSCE Sınav Formu (Word/PDF)
MSKÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama Formu (Word/PDF)
MSKÜ Tıp Fakültesi Akran Mini Değerlendirme Formu (Word/PDF)
Belirtke Tablosu Klinik Evre Örnek (Word/PDF)
Belirtke Tablosu Preklinik Evre Örnek (Word/PDF)

Anketler
ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRME ANKETİ (Word/PDF)
KURUL DEĞERLENDİRME ANKETİ ÖRNEĞİ (Word/PDF)
İNTERN DOKTOR STAJ DEĞERLENDİRME ANKET ÖRNEĞİ (Word/PDF)
ÖĞRETİM ÜYELERİ MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM DEĞERLENDİRME ANKETİ ÖRNEĞİ (Word/PDF)
DÖNEM 4 STAJ DEĞERLENDİRME ANKET ÖRNEĞİ (Word/PDF)
DÖNEM 5 STAJ DEĞERLENDİRME ANKET ÖRNEĞİ (Word/PDF)
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ (Word/PDF)
MSKÜ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME ANKETİ (Word/PDF)

 

Kılavuzlar
1 MSKÜ TIP FAKÜLTESİ ÇOKTAN SEÇMELİ SINAV HAZIRLAMA KILAVUZU (Word/PDF)
2 MSKÜ TIP FAKÜLTESİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORU HAZIRLAMA KONTROL LİSTESİ (Word/PDF)
3 MSKÜ TIP FAKÜLTESİ YAPILANDIRILMIŞ SÖZLÜ SINAV KILAVUZU (Word/PDF)
4 MSKÜ TIP FAKÜLTESİ OBJEKTİF YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAV KILAVUZU (Word/PDF)
5 MSKÜ TIP FAKÜLTESİ FORMATİF SINAV KILAVUZU (Word/PDF)
6 MSKÜ TIP FAKÜLTESİ SINAV MADDE ANALİZİ KILAVUZU (Word/PDF)


Düzenlenen Ölçme ve Değerlendirme Kursları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURSU 15-16 ŞUBAT 2018 (PDF)
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURSU 30 MAYIS 2019 (PDF)