Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme Değerlendirme Kurulu Görev Dağılımı
MSKU Tıp Sınav Sorusuna İtiraz İş Akış Şeması
MSKU Tıp Sınav Sonucuna İtiraz İş Akış Şeması
MSKÜ Tıp Fakültesi Sınav Kılavuzu


Formlar
MSKÜ Tıp Fakültesi Uygulama  Girişimsel Beceri Gözlem ve Değerlendirme Formu
MSKÜ Tıp Fakültesi Olgu Temelli Öğrenmeyi Değerlendirme
MSKÜ Tıp Fakültesi Mini Klinik Sınav Değerlendirme Formu
MSKÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Yapılandırılmış Sözlü(Teorik) Sınav Formu
MSKÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi OSCE Sınav Formu
MSKÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama Formu
MSKÜ Tıp Fakültesi Sınav Soru İtiraz Dilekçesi 
MSKÜ Tıp Fakültesi Sınav Sonuç İtiraz Dilekçesi
MSKÜ Tıp Fakültesi Akran Mini Değerlendirme Formu
Belirtke Tablosu Klinik Evre Örnek
Belirtke Tablosu Preklinik Evre Örnek


Anketler
ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRME ANKETİ 
KURUL DEĞERLENDİRME ANKETİ ÖRNEĞİ
İNTERN DOKTOR STAJ DEĞERLENDİRME ANKET ÖRNEĞİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM DEĞERLENDİRME ANKETİ ÖRNEĞİ
DÖNEM 4 STAJ DEĞERLENDİRME ANKET ÖRNEĞİ
DÖNEM 5 STAJ DEĞERLENDİRME ANKET ÖRNEĞİ
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ
MSKÜ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME ANKETİKılavuzlar
1 MSKÜ TIP FAKÜLTESİ ÇOKTAN SEÇMELİ SINAV HAZIRLAMA KILAVUZU
2 MSKÜ TIP FAKÜLTESİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORU HAZIRLAMA KONTROL LİSTESİ
3 MSKÜ TIP FAKÜLTESİ YAPILANDIRILMIŞ SÖZLÜ SINAV KILAVUZU
4 MSKÜ TIP FAKÜLTESİ OBJEKTİF YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAV KILAVUZU
5 MSKÜ TIP FAKÜLTESİ FORMATİF SINAV KILAVUZU
6 MSKÜ TIP FAKÜLTESİ SINAV MADDE ANALİZİ KILAVUZU


Düzenlenen Ölçme ve Değerlendirme Kursları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURSU 15-16 ŞUBAT 2018
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURSU 30 MAYIS 2019


 
>