Mesleksel Beceri Uygulamaları/ Professional (Vocational) Skills Course

Mesleksel Beceri Uygulamaları Dersi (Türkçe Tıp Programı)
1. Mesleki Beceriler Komisyonu Üyeleri
2. Mesleksel Beceri Komisyonu ve Mesleki Beceri Labaratuvarı Uygulama Esasları (Word/PDF)
3. Mesleksel Beceri Laboratuvarı Dersi Öğrenci Geribildirim Anketi (Word/PDF)
4. Mesleksel Beceri Uygulamaları Öğretim Elemanı Geribildirim Anketi (Word/PDF)
5. MBL Dersi Program Değerlendirme ve Geliştirme Rapor Formu (Word/PDF)
6. Mesleksel Beceri Laboratuvarı Maket Listesi (Word/PDF)
7. UÇEP-2020 Temel Hekimlik Uygulamaları (Word/PDF)
8. Tıp Öğrencileri İçin Mesleki Beceriler Uygulama Rehberi Kitabı (MSKÜ Yayınları) (Word/PDF)
9. Tıp Öğrencileri İçin Cerrahi Bilimler Öykü Alma ve Fizik Muayene Kitabı (MSKÜ Yayınları) (Word/PDF)
10. Tıp Öğrencileri İçin Dahili Bilimler Öykü Alma ve Fizik Muayene Kitabı (MSKÜ Yayınları) (Word/PDF)


Professional (Vocational) Skills Course (English Program)
1. Professional (Vocational) Skills Commission Members
2. Professional (Vocational) Skills Commission and Laboratory Practice Principles (Word/PDF)
3. Professional (Vocational) Skill Laboratory Course Student Feedback Survey (Word/PDF)
4. Professional (Vocational) Skill Laboratory Course Instructor Feedback Survey (Word/PDF)

5. Professional SL Course Program Evaluation And Development Report Form (Word/PDF)
6. Professional (Vocational) Skills Laboratory Model List (Word/PDF)
7. NCEP-2020 Basic Medicine Practices (Word/PDF)
8. Professional Skills Practice Guide for Medical Students (MSKU Publications) (Word/PDF)

9. History Taking and Physical Examination-Internal Medical Sciences (MSKU Publications) (Word/PDF)
10. History Taking and Physical Examination-Surgical Medical Sciences (MSKU Publications) (Word/PDF)