Dönemlere Göre Amaç Hedef ve Kazanımlar

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM İLE İLGİLİ KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin Misyonu (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin Vizyonu (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)
MSKÜ Tıp Fakültesi Misyonu (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)
MSKÜ Tıp Fakültesi Vizyonu (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)
MSKÜ Tıp Fakültesi Temel Değerleri (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)
MSKÜ Tıp Fakültesi Kurumsal Amaç ve Hedefleri (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)
MSKÜ Tıp Fakültesi Eğitimle İlgili Kurumsal Amaç ve Hedefler (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)
MSKÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim Programı Amacı ve Hedefleri (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)
MSKÜ Tıp Fakültesi Program Yeterlilikleri (Çıktıları) (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)
MSKÜ Tıp Fakültesi Programı Yeterlilikleri – TYYÇ İlişkilendirme Matrisi (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)
MSKÜ Tıp Fakültesi Program Yeterlilikleri- Mezun Yeterlilikleri ve Yetkinlikleri ile ilişkilendirilmesi
(TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)
MSKÜ Tıp Fakültesi Program Yeterlilikleri- (Eğitim Dönemlerine Göre)- Öğrenim Düzeyleri ile Eşleştirilmesi (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)
MSKÜ Tıp Fakültesi Mezun Yeterlilik ve Yetkinlik Alanları (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)
MSKÜ Tıp Fakültesi Mezununun Rolleri (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)
MSKÜ Tıp Fakültesi Mezun Yeterlilikleri - UÇEP 2020 Mezun Yeterlilikleri  Eşleştirilmesi (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)
MSKÜ Tıp Fakültesi Mezun Yeterliklerinin Öğrenim Düzeyleri ve Canmeds İle Eşleştirilmesi (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)

MSKÜ Tıp Fakültesi Mezun Yeterlilikleri- (Eğitim Evre ve Dönemlerine Göre)- Öğrenim Düzeyleri ile Eşleştirilmesi (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)
MSKÜ Tıp Fakültesi Mezun Yeterlikleri- Öğrenim Düzeyleri ve Canmeds İle Eşleştirilmesi (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)
MSKÜ Tıp Fakültesi Mezun Yeterlilikleri – TYYÇ İlişkilendirme Matrisi (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)


DÖNEMLERE GÖRE AMAÇ, HEDEF, KAZANIMLAR
DÖNEM 1 DERS KURULLARI AMAÇ, HEDEF, KAZANIMLARI (Word/PDF)
DÖNEM 2 DERS KURULLARI AMAÇ, HEDEF, KAZANIMLARI (Word/PDF)
DÖNEM 3 DERS KURULLARI AMAÇ, HEDEF, KAZANIMLARI (Word/PDF)
DÖNEM 4 STAJLARI AMAÇ, HEDEF VE KAZANIMLARI (Word/PDF)
DÖNEM 5 STAJLARI AMAÇ, HEDEF, KAZANIMLARI (Word/PDF)
DÖNEM 6 STAJLARI AMAÇ, HEDEF, KAZANIMLARI (Word/PDF)