Temel Değerlerimiz

 
TEMEL DEĞERLERİMİZ

 
1 Saygı, güven ve şefkat
2 Toplumsal sorumluluk
3 Bilimsel yeterlilik
4 Dürüstlük ve etik bütünlük
5 Liderlik ve işbirliği
6 Sürekli gelişim
7 Adalet ve farklılıklara saygı
8 Mükemmeliyetçilik

 
>