DİLEKÇELER

Dilekçe Örnekleri
MSKÜ Tıp Fakültesi Kurul-Staj Sınav Sonuç İtiraz Dilekçesi (Word/PDF)
MSKÜ Tıp Fakültesi Kurul-Staj Sınav Soru İtiraz Dilekçesi (Word/PDF)
MSKÜ Tıp Fakültesi Ders Muafiyet Talep Dilekçesi (Word/PDF)
Mazeret Sınavı Dilekçesi (Word/PDF)
Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi (Word/PDF)
Kayıt Dondurma Dilekçe Örneği (Word/PDF)
Harç İadesi Talebi Dilekçesi (Word/PDF)
Muafiyet Hakkına Rağmen Dönem Sonu Sınavı Başvuru Dilekçesi (Word/PDF)
Tebligat Adresi Bilgi Formu (Word/PDF)
Kimlik Kartı Yenilenmesi Talep Dilekçesi (Word/PDF)

Dönem İçi Staj Bütünleme Sınavına Girmek için Dilekçe (Word/PDF)