Hassas Görevler Listesi

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

 
Hassas Görevler
(Hizmetin/Görevin Adı)
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin
Sonuçları)
Risk Düzeyi** Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
Bütçenin hazırlanması ve yönetimi -İşin aksaması
 • Kamu zararı
 • Personele güven kaybı
2
 1. Hazırlayan kişinin bilinçli olması.
 2. Gelecek yıllarda oluşabilecek harcamaların
öngörülmesi.
Maaş İşlemleri (kadrolu personel, sözleşmeli personel, yabancı uyruklu personel, geçici işçi ve
intörn)
 • Kişi Hak kaybı
 • İtibar ve güven kaybı
 • Mali kayıp
3
 1. Maaş unsurlarında değişikliğe neden olabilecek tüm veriler zamanında toplanarak sisteme doğru bir şekilde girilmeli
 2. Ödemeye esas evrakların tamamının mevcut olup olmadığı ve eksik bilgi olup olmadığı kontrol edilmeli
 3. Farklı tarihlerde ödemesi yapılan
maaşlarda, gecikme olmaması açısından ödeme gününden önce maaş dosyaları Rektörlük kontrolüne gönderilmeli
 1. Birimler arası koordinasyon sağlanmalı
SGK Kesenek bildirimleri
 • İtibar ve güven kaybı
 • Mali kayıp
 • Cezai İşlem
3
 1. Yasal süresi
içerisinde bildirimler yapılmalı
 1. Kesenek Bilgi Sisteminden durum kontrolü yapılmalı
Fiili Hizmet Zammı
 • İtibar ve güven kaybı
 • Mali kayıp
 • Cezai İşlem
3 1- Birimler arası koordinasyon sağlanmalı


 

 

 
2-Yasal süresi içerisinde işlemler
sonuçlandırılmalı
SGK İşe giriş ve çıkış bildirimleri
 • İtibar ve güven kaybı
 • Mali kayıp
 • Cezai İşlem
3
 1. Birimler arası koordinasyon sağlanmalı
 2. Yasal süresi içerisinde işlemler
sonuçlandırılmalı
İş kazası
 • İtibar ve güven kaybı
 • Mali kayıp
 • Cezai İşlem
3
 1. Birimler arası koordinasyon sağlanmalı
 2. Yasal süresi içerisinde işlemler
sonuçlandırılmalı
Ödeme İşlemleri ( Yolluk, Ek Ders, Jüri )
 • Hak kaybı
 • İtibar ve güven kaybı
 • Kişi mağduriyeti
-Mali kayıp
3
 1. Beyan edilen
bilgilerin doğruluğu ve mevcut mevzuata uygunluğu kontrol edilmeli
 1. Öğretim üyelerinin rapor, izin durumları için birimler arası koordinasyon
sağlanmalı
Gizli Yazıların
Hazırlanması ve Gönderimi
-İtibar ve güven kaybı
- 3.Şahısların eline geçmesi
-Mevzuata uygunsuzluk
3
 1. Gizliliğe riayet edilmeli
 2. Yasal süre içerisinde tamamlanması
sağlanmalı
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu -Güvenlik ve gizlilik
-Kişi mağduriyeti
-İtibar ve güven kaybı
2
 1. Planlı ve programlı olunmalı
 2. Mevzuata riayet edilmeli
Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi -Mevzuata uygunsuzluk
-Kişi mağduriyeti
- Şahsi bilgilerin kötü amaçlı kullanımı
-itibar ve güven kaybı
2
 1. Planlı ve programlı olunmalı
 2. Mevzuata riayet edilmeli
 3. Güvenlik ve gizliliğe riayet edilmeli
Kurul ve Komisyonlar -Kişi mağduriyeti
-İşin aksaması
2
 1. Planlı ve programlı olunmalı
 2. Mevzuata riayet edilmeli
 

Akademik Teşvik Ödeneği -Kişi mağduriyeti 2 1-Teslim alınan dosyalar zamanında ilgili birime
gönderilmeli
Kısmi Zamanlı Öğrenciler -Hak kaybı 2 1-Doldurulan belge
zamanında ilgili birime iletilmeli
Öğrenci Toplulukları -Güvenlik ihlali
-İtibar ve güven kaybı
2 1-Başvurular zamanında sonuçlandırılmalı
Eğitim-öğretim faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi -Öğrenci hak kaybı
-Eğitim ve öğretimin aksaması
-İtibar ve güven kaybı
2 1- İşlemlerin zamanında yapılması için yeterli sayıda personel
görevlendirilmeli
Öğrenci Kayıt İşlemleri -Eğitim ve öğretimin aksaması
-Öğrenci hak kaybı
-Belgelerin tam ve doğru olmaması
2
 1. Kayıt işlemleri için yeterli sayıda personel görevlendirilmeli
 2. Web ilanı yapılmalı 3-Belge kontrolü yapılmalı
Yatay Geçiş İşlemleri -Belgelerin asıl ve tam olmaması 3 1-İşlemler yatay geçiş mevzuatına hakim ve
deneyimli bir personel tarafından yürütülmeli
Öğrenci Mezuniyet İşlemleri -Mezun olan
öğrencinin doktorluk mesleğini yapabilmek ve
atanabilmek için başvuru yapamaması
3 1-İşlemler mevzuata hakim ve deneyimli bir personel tarafından yürütülmeli
Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri -Kamu zararı 2 1-İşlemler mevzuata hakim ve deneyimli bir personel tarafından
zamanında yapılmalı
Bölüm Yazışmaları ( Bölüm Başkanlıkları, Anabilim
Dalları, Araştırma Görevlileri )
-İşin aksaması
-Kişi mağduriyeti
-Güvenlik ve gizlilik
2 1-İşlemler zamanında ve düzenli olarak yapılmalı
Personele ( kadrolu personel, sözleşmeli personel, yabancı uyruklu personel, geçici işçi, sürekli işçi ) ait özlük, görevlendirme, atama, yeniden atama, unvan
değişikliği yazışmalarının yapılması
-Kişi mağduriyeti
-İtibar ve güven kaybı
3 1-Yazışmalar
zamanında yapılmalı 2- Birimler arası koordinasyon
sağlanmalı
 

Satın Alma -Ödemelerin zamanında yapılmaması
-Kamu zararı
3 1-Ödemeler mevzuata uygun şekilde ve
zamanında yapılmalı
**Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek (3), Orta (2) veya Düşük (1) olarak belirlenecektir.