KURSLAR-TOPLANTILAR-PROGRAMLAR

ADAY HEKİMLİK DÖNEMİ SAĞLIK HUKUKU PROGRAMLARI
1. Aday Hekimlik Dönemi Sağlık Hukuku Programı (17.11.2016)
2. Aday Hekimlik Dönemi Sağlık Hukuku Programı (11-12.01.2018)
3. Aday Hekimlik Dönemi Sağlık Hukuku Programı (10-11 Ocak 2019)
4. Aday Hekimlik Dönemi Sağlık Hukuku Programı (20-21.01.2020)
5. Aday Hekimlik Dönemi Sağlık Hukuku Programı (20-21.05.2021)
6. Aday Hekimlik Dönemi Sağlık Hukuku Programı (15-16.02.2022)

ADAY HEKİMLİK DÖNEMİ UYUM PROGRAMI
1. Aday Hekimlik Dönemi Uyum Programı (4.07.2019)
2. Aday Hekimlik Dönemi Uyum Programı (2.07.2020)
3. Aday Hekimlik Dönemi Uyum Programı (9.07.2021)
4. Aday Hekimlik Dönemi Uyum Programı (4.07.2022)

BEYAZ ÖNLÜK TÖRENİ
1.Beyaz Önlük Gı̇yme Törenı̇ 2018-2019
2.Beyaz Önlük Gı̇yme Törenı̇ 2019-2020
3.Beyaz Önlük Gı̇yme Törenı̇ 2021-2022
4.Beyaz Önlük Gı̇yme Törenı̇ 2022-2023
5.Beyaz Önlük Gı̇yme Törenı̇ 2023-2024 

DİĞER
TUS Soru Analizi, Biyokimya, 01 Temmuz 2019 Afişi
TUS Soru Analizi, Histoloji, 27-28 Haziran 2019 Afişi
TUS Soruları Analizi, Anatomi, 1 Temmuz 2019 Afişi

DÖNEM 1 ORYANTASYON PROGRAMI
1. Dönem 1 Oryantasyon Programı (2020-2021)
2. Dönem 1 Oryantasyon Programı (2021-2022)
3. Dönem 1 Oryantasyon Programı (2022-2023)
4. Dönem 1 Oryantasyon Programı (2023-2024)

DRAMA İLE İLETİŞİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ KURSU
1. Drama ile İletişim Becerilerinin Geliştiilmesi Kursu (28-29.03.2018)
2. Drama ile İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu (27-28.06.2019)

EĞİTİM BECERİLERİ KURSLARI
1. Eğitim Becerileri Kursu (4-8.06.2012)
2. Eğitim Becerileri Kursu (10-14.06.2013)
3. Eğitim Becerileri Kursu (27-31 Ocak 2014)
4. Eğitim Becerileri Kursu (04-08.02.2015)
5. Eğitim Becerileri Kursu (23-26.06.2015)
6. Eğitim Becerileri Kursu (14-16.06.2016)
7. Eğitim Becerileri Kursu (27-29 Haziran 2018)
8. Eğitim Becerileri Kursu (12-14 Temmuz 2021)
9. Eğitim Becerileri Kursu (19-21 Temmuz 2023)

İYİ KLİNİK UYGULAMALAR TEMEL EĞİTİM KURSU
1. İyi Klinik Uygulamalar Kursu (28.08.2015)

KANITA DAYALI TIP EĞİTİMİ PROGRAMI
1. Kanıta Dayalı Tıp ve Eleştirisel Değer Biçme Kursu (14-15.05.2018)

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ETİK DÜŞÜNCE VE YAKLAŞIMLAR TEMEL KURSU
1. Klinik Araştırmada Etik Yaklaşım ve Düşünceler Temel Kursu (14-15.02.2015)
2. Klinik Araştırmada Etik Yaklaşım ve Düşünceler Temel Kursu (2.12.2017)

MUĞLA SAĞLIĞINI KONUŞUYOR ÇALIŞTAYI
1.Muğla Sağlığını Konuşuyor

ÖÇM BİLİM ŞENLİĞİ
1. ÖÇM Bilim Şenliği (16.05.2022)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURSLARI
1. Ölçme ve Değerlendirme Kursu (16-19.05.2013)
2. Ölçme ve Değerlendirme Kursu (15-16 Şubat 2018)
3. Ölçme ve Değerlendirme Kursu (30.05.2019)

PDÖ YÖNLENDİRİCİ EĞİTİM KURSLARI
1. PDÖ Yönlendirici Eğitimi Kursu (8-10.06.2012)
2. PDÖ Yönlendirici Eğitimi Kursu (14-15.11.2013)
3. PDÖ Yönlendirici Eğitimi Kursu (10-11.06.2015)
4. PDÖ Yönlendirici Eğitimi Kursu (7-8 Şubat 2018)
5. PDÖ Yönlendirici Eğitimi Kursu (19-20 Kasım 2021)
6. PDÖ Yönlendirici Eğitimi Kursu (5-6 Nisan 2022)

REÇETE GÜNLERİ VE BİRİNCİ BASAMAKTA ACİLLER PROGRAMI
1. Reçete Günleri ve Birinci Basamakta Aciller Programı (30.05.2022)
2. Reçete Günleri ve Birinci Basamakta Aciller Programı (09.05.2023)

TEPDAD BİLGİLENDİRME ZİYARETİ
1.TEPDAD Bilgilendirme Ziyareti (4-5.04.2019) 

TIP FAKÜLTESİ AMAÇ VE HEDEFLER ÇALIŞTAYI
1. Tıp Fakültesinin Eğitim Programının Amaç ve Hedefleri Çalıştayı (03.07.2019)

TIP FAKÜLTESİNİN EĞİTİM-ARAŞTIRMA HİZMET ÖĞELERİNİN AMAÇ VE HEDEFLERİ ÇALIŞTAYI
1. Tıp Fakültesinin Eğitim-Araştırma Hizmet Öğelerinin Amaç Ve Hedefleri Çalıştayı

TIP FAKÜLTESİNİN MİSYON-VİZYON-DEĞER VE AMAÇLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ ÇALIŞTAYI
1. MSKÜ Tıp Fakültesinin Misyon-Vizyon-Değer ve Amaçlarının Gözden Geçirilmesi Çalıştayı

TIPTA İLETİŞİM BECERİLERİ PROGRAMI
1. 2022 TIPTA İLETİŞİM BECERİLERİ PROGRAMI (22.07.2022)
2. 2023 TIPTA İLETİŞİM BECERİLERİ PROGRAMI (22.06.2023)

TIPTA KARİYER GÜNLERİ
1.Tıpta Kariyer Günleri Programı (21.06.2019)
2.Tıpta Kariyer Günleri Programı (31.05.2021)
3.Tıpta Kariyer Günleri Programı (31.05.2022)
4.Tıpta Kariyer Günleri Programı (24.05.2023)
5.Tıpta Kariyer Günleri Programı (17.04.2024)

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ UYUM PROGRAMI
1. Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Uyum Programı (23.02.2018)

YENİDOĞAN VE ETİK SEMPOZYUMU
1.17 Kasım 2015- Yenidoğan ve Etik Sempozyumu 

14 MART TIP BAYRAMI
1-14 Mart Tıp Bayramı 2017-2018
1a-14 Mart Tıp Bayramı 2017-2018 Yarışma (Hekim Gözüyle Muğla)
1b-14 Mart Tıp Bayramı 2017-2018 Yarışma (Hekim Olmak ve Hekimlik)
2-14 Mart Tıp Bayramı 2018-2019
3-14 Mart Tıp Bayramı 2019-2020
3a-14 Mart Tıp Bayramı 2019-2020 Yarışma (Hekim Gözüyle Muğla)
3b-14 Mart Tıp Bayramı 2019-2020 Yarışma (Hekim Olmak ve Hekimlik)
3c-14 Mart Tıp Bayramı 2019-2020 Yarışma (Öğrenci Gözüyle Muğla)
4-14 Mart Tıp Bayramı 2020-2021
4a-14 Mart Tıp Bayramı 2020-2021 Yarışma (Hekim Olmak ve Hekimlik)
4b-14 Mart Tıp Bayramı 2021-2022 Yarışma (Hekim Gözüyle Muğla)
4c-14 Mart Tıp Bayramı 2021-2022 Yarışma (Öğrenci Gözüyle Muğla)
5-14 Mart Tıp Bayramı 2021-2022