Özel Çalışma Modülü II. Bilim ŞenliğiEk 1. ÖÇM Bilim Şenliği Etkinliği Programı
 
13 Mayıs 2024 Pazartesi
08.30- 09.00 Posterlerin Asılması
09.00-09.30 Açılış
09.30-10.30 Sözlü Sunum (1-5 ÖÇM grupları)
10.30-10.45 Ara
10.45-12.00 Sözlü Sunum (6-11 ÖÇM grupları)
12.00-13.15 Öğlen Arası
13.15-14.00 Poster Gösterimi (Posterler Fuaye alanında sergilenecektir)
14.00-15.15 Sözlü Sunum (12-17 ÖÇM grupları)
15.15-15:30 Ara
15.30-16.45 Sözlü Sunum (18-22 ÖÇM grupları)
16:45 Kapanış
14 Mayıs 2024 Salı
09.30-11.00 Sözlü Sunum (23-30 ÖÇM grupları)
11.00 Genel Değerlendirme – Kapanış
 
 
Dikkat edilmesi gereken hususlar:
  • Her bir sözlü sunum toplam 12 dakika (yaklaşık 9 dakika sunum + 3 dakika soru-cevap) olacaktır.
  • Tüm ÖÇM gruplarının sözlü sunumları ile sunum yapacak öğrenci/öğrencileri 09 Mayıs 2024 Perşembe saat 12.30’a kadar ocmmuglatip@gmail.com e-mail adresine gönderilmeli ve ÖÇM kurulu sekretaryası Nazmiye TEPE’ye mutlaka bilgi verilmelidir.
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖÇM BİLİM ŞENLİĞİ
     SÖZLÜ SUNUM ÖÇM GRUPLARI
13 MAYIS 2024 PAZARTESİ
9.30 -10.30 Açılış
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Özgür TANRIVERDİ - Dr. Öğr. Üyesi. Hülya KAYILIOĞLU
9.30-10.30 ÖÇM 1. Kaza dışı çocuk yaralanmaları
ÖÇM 2. Anatomi İpuçları                                                                                                
ÖÇM 3. Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Etekalsetide Tedavisinin Depresyon, Üremik Kaşıntı ve Uyku Bozukluğu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi                        
ÖÇM 4. Dünyada Acil Tıp                                                                                    
ÖÇM 5. Gebelik ve Tarama Testleri                                                                                
10.30-10.45 Ara
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülhan AKBABA- Doç. Dr. Önder ÖZCAN
10.45-12.00 ÖÇM 6. Tip 1 Diabetes Mellitus                                     
ÖÇM 7. Editörler tarafından makale değerlendirme süreçleri
ÖÇM 8.  Gastroözefageal Reflü Hastalığı Farkındalığı                         
ÖÇM 9.  Nöro- odyoloji-             
ÖÇM 10. KOAH                                          
ÖÇM 11.  Yaş ilişkili kronik subdural hematomlar
12.00-13.15 Öğlen Arası
13.15-14.00 Poster Gösterimi (Posterler Fuaye alanında sergilenecektir)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Haşim OLGUN - Dr. Öğr. Üyesi. Hülya KAYILIOĞLU
14.00-15.15 ÖÇM 12.   Geriatrik Kronik Böbrek Hastalarında Farklı Kırılganlık Skalalarıyla Nutrisyonel Değerlendirmenin ve Laboratuvar Bulgularının İlişkisi                                    
ÖÇM 13.  Osteoartritte Destek Tedaviler                                      
ÖÇM 14.   Tıbbi mikrobiyoloji tanı metodları
ÖÇM 15.  Tıp, Medya ve Etik
ÖÇM 16.   Muğla’da antik yerleşim yerleri ve tıpla olan ilgileri                                    
ÖÇM 17.   Birlikte Radyoloji Pratiği Yapalım. Bakalım kim radyolojide yetenekli? 
15.15-15.30 Ara
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tuba EDGÜNLÜ - Doç. Dr. Önder ÖZCAN
15.30-16.45 ÖÇM 18. Hücresel Yaşlanma: "İnsan neden yaşlanır?"
ÖÇM 19. Tiyatro ve İyi Hekimlik Uygulamaları
ÖÇM 20. Sağlık çalışanlarında vardiyalı çalışma, uyku kalitesi ve riskli alkol tüketiminin ilişkisinin araştırılması                                         
ÖÇM 21. Yaşam ve Sağlıkta RNA                                                                                  
ÖÇM 22. Epilepsi Tanılı Çocuklar ve Ebeveynlerinde Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi 
 
 
 
 
14 MAYIS 2024 SALI
 
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mert KÜÇÜK - Dr. Öğr. Üyesi. Samet ŞAHİN
9.30-11.00 ÖÇM 23. Evaluating communication skills in medical education
ÖÇM 24. Atherosclerosis and risk factors                                                                   
ÖÇM 25. The Principles of Medical Genetics                                                              
ÖÇM 26. Investigation of anticarcinogenic compound's effects on lung and breast cancer                                                                                                                  
ÖÇM 27. Anatomy Laboratory Guide                                                                     
ÖÇM 28. The use of artificial intelligence in health and medical education.
ÖÇM 29. Physical Activity and Health
ÖÇM 30. Imagining in Cardiology
10.30-10.45 Genel Değerlendirme-Kapanış
 
 
 
 

Son Güncelleme Tarihi : 09.05.2024 14:53 Okunma Sayısı : 204

Son Duyurular