SAĞLIK HUKUKU KURSU 20249. ADAY HEKİMLİK DÖNEMİ

SAĞLIK HUKUKU KURSU
DÜZENLEYEN: MSKÜ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
KOORDİNATÖRLER:
1.      Adli Tıp Anabilim Dalı
2.      Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı
3.      Dönem 6 Koordinatörlüğü
YER: MORFOLOJİ BiNASI AMFİ 3
TARİH: 07-08 MART  2024
 
 
 
9. ADAY HEKİMLİK DÖNEMİ SAĞLIK HUKUKU KURSU
                         07- 08 MART 2024
Düzenleyen Kurs Koordinatörleri
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dekanlığı
1. Adli Tıp Anabilim Dalı
2. Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı
3. Dönem 6 Koordinatörlüğü
 Uyum Programı Süresi: 2 gün
Sekreterya: Gamze Deniz
9. ADAY HEKİMLİK DÖNEMİ SAĞLIK HUKUKU KURS PROGRAMI
1. GÜN
Tarih: 07 MART 2024
KONU KONUŞMACI SAAT
Sağlık Hukukuna Giriş Prof. Dr. Süleyman Cüneyt KARAKUŞ 09:00-09:30
Mesleki Sorumluluk Sigortası Prof. Dr. Mert KÜÇÜK 09:30-10:00
Defansif Tıp Uygulamaları Prof. Dr. Mert KÜÇÜK 10:00-10:30
Medikal Kayıtlar ve Dokümantasyon Prof. Dr. Mert KÜÇÜK 10:30-11:00
ARA
Ceza Hukuku ve Sağlık Çalışanlarının
Ceza Sorumluluğu
Prof. Dr.Ümit ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU 11:30-12:00
Sağlık Hukukunda Bilirkişilik Prof. Dr.Ümit ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU 12:00-12:30
YEMEK ARASI    
Sağlık Hizmetlerinde Tazminat
Sorumluluğu ve Kusur Tespiti
Prof. Dr.Ümit ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU 13:30-14:00
Hekimlik Uygulamaları ile ilgili Mevzuat Hasta Hakları ve Mevzuat
Sağlık Çalışanı Hakları ve Mevzuat
Prof. Dr.Ümit ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU 14:00-14:30
ARA
Yüksek Sağlık Şurası ve Adli Tıp Kurumu
Mevzuatı ve Yargılamadaki Rolleri
Prof. Dr.Ümit ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU 15:00-15:30
Acil Servisler ve Sağlık Hukuku Dr. Öğr. Üyesi  Ahmet DEMİR 15:30-16:00
       
 
 
9. ADAY HEKİMLİK DÖNEMİ SAĞLIK HUKUKU KURS PROGRAMI
2. GÜN
Tarih: 08 MART 2024
KONU KONUŞMACI SAAT
Tıbbi Uygulama Hataları
Vaka Çalışmaları
Prof. Dr.Ümit ÜNÜVAR  GÖÇEOĞLU
Adli Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri
09:00-10:30
ARA
Aydınlatılmış Onam ve Hasta Rızası Prof.Dr.Müesser ÖZCAN
Dr. Öğr.Üyesi Hatice DEMİR KÜRECİ
11:00-11:30
Aydınlatılmış Onam ve Hasta Rızası
Vaka Çalışması
Prof.Dr.Müesser ÖZCAN
Dr. Öğr.Üyesi Hatice DEMİR KÜRECİ
11:30-12:00
YEMEK ARASI
Hasta-Hekim Arası Sözleşmeler Prof.Dr.Müesser ÖZCAN
Dr. Öğr.Üyesi Hatice DEMİR KÜRECİ
13:30-14:00
İlaç Hukuku Doç.Dr. Edip Güvenç ÇEKİÇ 14:00-14:45
Geri bildirimlerin alınması   14:45-15:00
Sertifika Töreni   15:00-17:00
 
 

Son Güncelleme Tarihi : 05.03.2024 20:36 Okunma Sayısı : 187

Son Duyurular