Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Esin SAKALLI ÇETİN'in TUSEB-B Projesi Destek Almaya Hak Kazandı

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esin SAKALLI ÇETİN’in yürüteceği, Tıbbi Biyokimya AD. Arş. Gör. Dr. Müslüm GÖK’ün araştırmacı, Tıbbi Biyoloji AD. YL. öğrencisi Ebru Nur AKSU’nun bursiyer olduğu  TUSEB projesi ile nörodejeneratif hastalıklardan biri olan Parkinson Hastalığı'nın tedavisine yönelik önemli bir araştırma başlıyor. Daha önce Tıbbi Biyoloji AD Yüksek Lisans öğrencisi Ebru Nur AKSU’nun tezi ve yürütücüsü olduğu TUSEB 2022-A2-YL desteğiyle in vitro hücre modelinde ilk adımları atılan çalışma, bir sonraki aşama olan in vivo’ya geçerek TÜSEB B Grubu Ar-Ge Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen “Ratlarda in vitro Parkinson Hastalığı Modelinde Yeni 1,2,3-triazol Türevi Bileşiklerin Nöroprotektif Etkilerinin Araştırılması” başlıklı yeni proje sayesinde ratlarda yapılacak deneyler ile yeni bir boyuta taşınıyor.


Parkinson Hastalığı, yaşlı nüfusu etkileyen ve motor semptomlara neden olan bir hastalıktır. Günümüzde kullanılan tedavilerin sınırlılıkları ve yan etkileri göz önüne alındığında, yeni nöroprotektif ilaçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Bölümünden Prof. Dr. Ramazan GÜP ve Öğr. Gör. Dr. Tolga GÖKTÜRK tarafından tasarımı ve sentezi yapılan ilaç adayı yeni bileşiklerin Parkinson Hastalığı'na karşı potansiyel tedavi yöntemleri arasında yer alabileceği düşünülmektedir.
Yapılan bilgisayar destekli moleküler analizler (moleculer docking), bu bileşiklerin potansiyel nöroprotektif etkilerini desteklemektedir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yürütücülüğünde, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD. Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Atahan TOĞAY, Dr. Öğr. Üyesi Dilek AŞCI ÇELİK, Öğr. Gör. Dr. İbrahim ONARAN ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji AD. Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Aydın CANDAN’ın araştırmacı olarak yer aldığı proje ekibi, sentezlenen bileşiklerin in vivo Parkinson Hastalığı modelinde etkilerini değerlendirecek ve multidisipliner olan bu çalışma Ülkemiz için öncelikli olan yerli ilaç çalışmalarına önemli katkı sağlayacaktır.

 

Son Güncelleme Tarihi : 16.02.2024 12:05 Okunma Sayısı : 1260

Son Duyurular