Fakülte Danışma Kurulu

 TIP FAKÜLTESİ BİRİM DANIŞMA KURULU 
                                               
 1. Tıp Fakültesi Birim Yöneticisi   
 Prof.Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN        Tıp Fakültesi Dekan Vekili
2. Tıp Fakültesi Birim Yönetici Yardımcısı
Prof.Dr. Yasemin BALCI Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
3. Birim Danışma Kurulu Temsilcisi
Prof.Dr. Bülent HUDDAM Tıp Fakültesi Birim Temsilcisi
4. Birimin mezunu olması halinde bir temsilcisi
Arş.Gör.Dr. Can CEYLAN Tıp Fakültesi Mezun Temsilcisi
5. Birim mezunlarının istihdam edildiği kurumlardan en az bir temsilci

Doç.Dr. Turhan TOGAN                      Başhekim

Dr. İskender GENÇER                        İl Müdürü
         
6. Kamu/özel sektör ve /veya meslek ve sivil toplum kuruluşlarından en az iki temsilci
Zekeriya BİNGÖL                              Muğla İl Müdürü
Ömer İLMAN                                     Muğla İl Müdür V.
Kadir Serkan TEKİN                          Eczacılar Odası Başkanı
Dr. Sumur GAZEZOĞLU                   Başhekim
 
 
>