Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu
Prof.Dr. Süleyman Cüneyt KARAKUŞ (Dekan)
Prof.Dr. Harun ÜÇÜNCÜ
Prof.Dr. Nurcan CENGİZ
Prof.Dr. Gülnihal KUTLU GÜNERGİN
Doç.Dr. Leyla TEKİN
Doç.Dr. Özkan İLHAN
Dr.Öğr.Üyesi Egemen KAYA
Feray CANDAN (Fakülte Sekreter V.)