Fakülte Yönetim Kurulu

 
Fakülte Yönetim Kurulu
Prof.Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN (Dekan V.)
Prof.Dr. Harun ÜÇÜNCÜ
Prof.Dr. Gülnihal KUTLU GÜNERGİN
Prof.Dr. Nurcan CENGİZ
Doç.Dr. Nesrin FİLİZ BAŞARAN
Doç.Dr. Hülya ELBE
Dr.Öğr. Üyesi Egemen KAYA
Yakup MISIROĞLU (Fakülte Sekreteri)

 
>