Fizyoloji Anabilim DalıAnabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi.Egemen KAYA 
 

Dr. Öğr.Üyesi.Serkan AKSU
 
                                  Araş.Gör.Dr.Adnan Berk DİNÇSOY