Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bünyesinde Görev Yapmakta Olan Uzman Hekimlerin Fakültemizde Ders Verme Esasları

Fakültemizin 16/11/2020 tarih ve 2020/13 sayılı Fakülte Kurulu Kararına göre;


Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde görev yapmakta olan uzman hekimlerin, anabilim dallarının ihtiyaç ve talebi halinde görevlendirme yoluyla “Fakültemizde Ders Verme Esasları”nın aşağıda belirtildiği şekilde uygun olduğuna karar verilmiştir.


Fakültemizde Ders Verme Esasları


1- Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde görev yapmakta olan uzman hekimlerin Fakültemiz Türkçe Tıp Programında ders verebilmesi için yabancı dil puanının en az 65 olması; İngilizce Tıp Programında ders verebilmesi için yabancı dil puanının en az 85 (seksenbeş) olması,
2- Eğiticilerin Eğitimi Sertifikasının olması,
3- Alanında en az 1 (bir) SCI indeksinde kayıtlı yayını bulunması,
4- Üniversitemizin Dr. Öğretim Üyeliğine Başvuru kriterlerine sahip olması,
5- Anabilim dalının ihtiyacı olması ve talepte bulunması,
6- Kişinin ders verme talep dilekçesinde ders ücreti almayacağını beyan etmesi
gerekmektedir.