Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi
Prof. Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN Dekan Üye
Prof. Dr. Yasemin BALCI Dekan Yardımcısı Üye
Prof. Dr. Mert KÜÇÜK Tıp Eğitimi Ve Bilişimi Anabilim Dalı Bşk. Üye
Prof.Dr. Buğra HARMANDAR Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu Bşk. Üye
Prof. Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN Kalite, Akreditasyon, Özdeğerlendirme Kur. Bşk. Üye
Prof.Dr. Harun ÜÇÜNCÜ Ölçme Ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Üye
Jale KARA İdari Personel Sekreterya
>