Mevzuat

A)KANUNLAR
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

B)YÖNETMELİKLER
TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ
MSKÜ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
MSKÜ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
MSKÜ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ


C)YÖNERGELER
MSKÜ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ve BİLİŞİMİ BİRİMİ YÖNERGESİ
MSKÜ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE BAŞVURMA, YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ
MSKÜ PROGRAM AÇMA/KAPATMA, EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI OLUŞTURULMASI VE GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

D)ESASLAR
MSKÜ TIP FAKÜLTESİ ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

MSKÜ TIP FAKÜLTESİ MESLEKSEL BECERİLER  KOMİSYONU VE   MESLEKİ BECERİ LABORATUVARI UYGULAMA ESASLARI
MSKÜ TIP FAKÜLTESİ ZORUNLU GÖZLEM EĞİTİMİ USÜL VE ESASLAR
MSKÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR
MSKÜ TIP FAKÜLTESİ OLAĞANÜSTÜ HALLERDE DERSLERİN VERİLMESİ VE SINAVLARIN YAPILMASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR 
MSKÜ TIP FAKÜLTESİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ DESTEK KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI

E)KILAVUZLAR VE DİĞER MEVZUAT

MSKÜ TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK DANIŞMANLIK KILAVUZU
MSKÜ TIP FAKÜLTESİ SINAV KILAVUZU
MSKÜ TIP FAKÜLTESİ YATAY GEÇİŞ KILAVUZU
MSKÜ AKADEMiK DANIŞMANLIK EL KİTABI
MSKÜ TIP FAKÜLTESİ ADAY HEKİMLİK DÖNEMİ ÇALIŞMA KILAVUZU 
MSKÜ TIP FAKÜLTESİ TEZ YAZIM KILAVUZU

>