Mevzuat

A) KANUNLAR
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU (PDF)

B) YÖNETMELİKLER
TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ (LİNK)
ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ (LİNK)
MSKÜ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (LİNK)
MSKÜ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (LİNK)
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (LİNK)
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ (LİNK)
MSKÜ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (LİNK)

C) YÖNERGELER
MSKÜ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ve BİLİŞİMİ BİRİMİ YÖNERGESİ (PDF)
MSKÜ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ (PDF)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE BAŞVURMA, YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ (LİNK)
MSKÜ PROGRAM AÇMA/KAPATMA, EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI OLUŞTURULMASI VE GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE (LİNK)

D)ESASLAR
MSKÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR (Word/PDF)
MSKÜ TIP FAKÜLTESİ OLAĞANÜSTÜ HALLERDE DERSLERİN  VERİLMESİ VE SINAVLARIN YAPILMASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR (Word/PDF)  

E) KLAVUZLAR VE DİĞER MEVZUAT
MSKÜ AKADEMiK DANIŞMANLIK EL KİTABI (PDF)
MSKÜ TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK DANIŞMANLIK KILAVUZU (Word/ PDF)
MSKÜ TIP FAKÜLTESİ SINAV KILAVUZU (Word/PDF)
MSKÜ TIP FAKÜLTESİ YATAY GEÇİŞ KILAVUZU (Word/PDF)
MSKÜ TIP FAKÜLTESİ TEZ YAZIM KILAVUZU (PDF)
MSKÜ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR, ÖĞRENCİLERİN SORUMLULUKLARI VE GÖREVLERİ (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)


F) MSKÜ TIP FAKÜLTESİ LABORATUVAR UYGULAMALARI İÇİN ÖĞRENCİ REHBERLERİ
ANATOMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI İÇİN ÖĞRENCİ REHBERİ (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)
BİYOFİZİK LABORATUVAR UYGULAMALARI İÇİN ÖĞRENCİ REHBERİ (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)
FİZYOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI İÇİN ÖĞRENCİ REHBERİ (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)
HİSTOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI İÇİN ÖĞRENCİ REHBERİ (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)
MESLEKİ BECERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI İÇİN ÖĞRENCİ REHBERİ (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)
PATOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI İÇİN ÖĞRENCİ REHBERİ (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)
TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVAR UYGULAMALARI İÇİN ÖĞRENCİ REHBERİ (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)
TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI İÇİN ÖĞRENCİ REHBERİ (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI İÇİN ÖĞRENCİ REHBERİ (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)

G) LABORATUVAR KILAVUZLARI
TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVAR KILAVUZU (TR Word/ PDF) (ENG Word/ PDF)

H) KURUL VE KOMİSYONLAR ÇALIŞMA USUL  VE ESASLARI
MSKÜTF-AKREDİTASYON VE ÖZDEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (Word/PDF
MSKÜTF-BİLİMSEL ETKİNLİKLER VE PROJE DESTEK KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (Word/PDF
MSKÜTF-BURS VE DESTEK KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (Word/PDF
MSKÜTF-EĞİTİM ÖĞRETİM KOORDİNASYON KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (Word/PDF
MSKÜTF-EĞİTİM VE İLETİŞİM BECERİLERİ DESTEK KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (Word/PDF
MSKÜTF-KALİTE GÜVENCESİ VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (Word/PDF
MSKÜTF-MESLEKİ BECERİLER  KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (Word/PDF
MSKÜTF-ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI PROGRAMLARI DEĞİŞİM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (Word/PDF
MSKÜTF-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (Word/PDF
MSKÜTF-ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ DESTEK KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (Word/PDF
MSKÜTF-PROBLEME DAYALI ÖĞRETİM DESTEK KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (Word/PDF
MSKÜTF-SOSYAL ETKİNLİKLER VE TANITIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (Word/PDF
MSKÜTF-SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ DESTEK KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (Word/PDF
MSKÜTF-TIP EĞİTİMİ VE MÜFREDAT GELİŞTİRME KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (Word/PDF
MSKÜTF-ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER ve İNGİLİZCE TIP EĞİTİMİ DESTEK KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (Word/PDF
MSKÜTF-UYUM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (Word/PDF
MSKÜTF-UZAKTAN EĞİTİM VE DİJİTAL SINAV KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (Word/PDF
MSKÜTF-YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (Word/PDF

I) EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI OLUŞTURULMASI ve GÜNCELLENMESİ
MSKÜ PROGRAM AÇMA/KAPATMA, EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI OLUŞTURULMASI VE GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE (LİNK)
Eğitim-Öğretim Programı Hazırlama ve Güncelleme Sunumu (PPT/PDF)
Eğitim-Öğretim Programı Oluşturulması ve Güncellenmesi Formları
Form 1 - Yeni Program Öneri Formu (Word/PDF)
Form 2 - Program Yeterlilik Tablosu (Word/PDF)
Form 3 - Yeni Ders Öneri Formu (Word/PDF)
Form 4 - AKTS Kredilendirme Tablosu (Word/PDF)
Form 5 - Eğitim-öğretim Programı (Excel/PDF)
Form 6 - Dönemlik İş Yükü Tablosu (Word/PDF)
Form 7 - Ders Kazanımları ve Program Yeterlilikleri Matrisi (Word/PDF)
Form 8 - Derslerin Farklı Üniversitelerde Bulunma Durum Tablosu (Word/PDF)
Form 9 - Program Revizyon Formu (Word/PDF)
Form 10 - Ders Kaldırma Güncelleme Formu (Word/PDF)
Form 11 – Eğitim-Öğretim Programı Karşılaştırma Tablosu (Excel/PDF)
Form 12 - İntibak Programı Formu (Excel/PDF)